Ramowy program instruktażu ogólnego -tutaj


Ramowy program instruktażu stanowiskowego - tutaj


Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - tutaj


Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych - tutaj


Ramowy program szkolenia pracodawców i osób kierujących pracownikami - tutaj


Ramowy program szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP -tutaj


Ramowy program szkolenia dla pracowników inżynieryjno- technicznych - tutaj


Ramowy program szkolenia dla pracowników służby BHP- tutaj


Przykładowy program szkolenia pracowników inżynieryjno-technicznych - tutaj