Wzywanienie pomocy


 

Numery ratunkowe:
          • dla telefonów komórkowych: 112,
          • dla telefonów stacjonarnych:
999 (pogotowie ratunkowe),
998 (straż pożarna),
997 (policja),
112 (numer ratunkowy).

Kolejność podawania informacji podczas        zdarzył sie wypadek w pracy- kliknij w telefon
wzywania pomocy:
1) Gdzie wydarzył się wypadek?
2) Ile osób zostało poszkodowanych?
3) Co się stało?
Połączenie z dyspozytorem pomocy kwalifikowanej należy utrzymywać
do momentu, gdy uzyska się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia!

„Łańcuch przeżycia” oznacza zachowanie następującej kolejności działań
na miejscu wypadku:
1) ocena sytuacji (zorientowanie się, co się stało, ilu jest poszkodowanych i jak ciężko
rannych),
2) wezwanie pomocy profesjonalnej,
3) zabezpieczenie miejsca wypadku,
4) prowadzenie działań ratujących i podtrzymujących funkcje życiowe osób
poszkodowanych (BLS),
5) profesjonalna pomoc, przywrócenie i stabilizacja funkcji życiowych, z zastosowaniem
sprzętu ratunkowego i leków (ALS),
6) transport do szpitali zabezpieczonych i stabilnych poszkodowanych w celu
kontynuowania działań diagnostycznych i leczniczych.
Istotne dla przypadkowego ratownika, który nie ma przygotowania profesjonalnego, są
tzw. podstawowe czynności ratujące życie (ang. Basic Life Support).
Zaawansowane czynności ratownicze (ang. Advanced Life Support) należą już do obowiązków profesjonalnych ratowników.

Diagnostyka objawów życiowych


Jeżeli poszkodowany nie reaguje ani na głos ratownika, ani na dotyk, na pewno
jest nieprzytomny.
Jeżeli macie do czynienia z osobą nieprzytomną, możliwe jest, że dojdzie u niej
do zaburzeń funkcji krążenia i oddychania. Należy więc natychmiast sprawdzić,
czy osoba ta oddycha:
– Czy słyszycie i czujecie uchem przystawionym do ust i nosa wydech
poszkodowanego?
– Czy widzicie ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha?
W standardzie podstawowych działań resuscytacyjnych nie sprawdza się tętna.
U pacjenta nieprzytomnego i nieoddychającego (domniemanie niewydolności krążenia)
trzeba podjąć zastępcze oddychanie i pośredni masaż serca.
Całość diagnostyki oznak życia powinna zająć około 10 – 15 sekund. Następnie należy bezzwłocznie przystąpić do niezbędnych działań ratunkowych.

 

 Resuscytacja według schematu BLS

Od momentu zatrzymania krążenia i oddychania w ciągu 4 minut dochodzi do
nieodwracalnych zmian w wyniku niedotlenienia mózgu (w standardowych warunkach
otoczenia). Jest to proces biologicznie ostateczny i nieodwracalny.
Pojęcie resuscytacji oznacza przywrócenie czynności układu krążenia, oddychania i nerwowego.
W pozycji na plecach człowiek nieprzytomny może mieć zatkany dostęp do krtani przez zapadnięty na tylną ścianę gardła język. Należy odchylić głowę do tyłu i wysunąć (podciągnąć) żuchwę. Manewr wysunięcia nazywany jest „rękoczynem Esmarcha”.

Masaż pośredni serca

Po dwóch zastępczych oddechach trzeba podjąć także masaż pośredni serca.
W tym celu należy odsłonić klatkę piersiową poszkodowanego, określić wcięcie szyjne
mostka i kąt podżebrowy. Należy ułożyć dłonie na dolnej połowie mostka i nie odrywając
ich, rytmicznie uciskać klatkę piersiową, tak aby uchylała się o 3 – 5 centymetrów.
Po każdych 30 uciśnięciach klatki piersiowej należy wykonać 2 oddechy zastępcze.
Częstotliwość uciskania klatki piersiowej powinna wynosić 100 na minutę.
Oznaczenie miejsca i sposobu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca
Postępowanie ratownicze należy kontynuować do momentu przybycia profesjonalnego
zespołu ratunkowego, poruszenia się pacjenta i powrotu własnego oddychania
lub ostatecznie do momentu wyczerpania się sił ratowników.