BHP

 

Firma Spec-BHP zajmuje się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi współpracownicy przyczynią się do poprawy warunków BHP w Waszej firmie i zapewnią fachową pomoc w nagłych wypadkach.

Dzięki naszym kontaktom jesteśmy spełnić Państwa oczekiwania w sposób kompleksowy tzn:

 

  • Będziemy reprezentować firmę przed organami nadzoru państwowego
  • Pomożemy w realizacji wystąpień i nakazów pokontrolnych
  • Zorganizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  • Zorganizujemy szkolenia BHP dla wszystkich grup pracowniczych
  • Uczestniczymy w dochodzeniu powypadkowym oraz sporządzamy wymaganą dokumentację
  • Oceniamy i dokumentujemy ryzyko zawodowe na stanowisku pracy
  • Wykonamy instrukcje BHP
  • Wypełnimy zadania służby BHPW ofercie mamy również przygotowanie dokumentacji BHP pod audyt ISO.